Bedriftsflytting Oslo

Bedriftsflytting Oslo

Majoren Flyttebyrå Oslo AS er en seriøs leverandør og attraktiv samarbeidspartner som tilbyr våre kunder gode, økonomiske og fleksible løsninger til bedriftsflytting Oslo. Vi utfører logistikktjenester, montasjetjenester og relokalisering for næringsliv og offentlig sektor.

V flytter alt fra mindre kontorer for selvstendig næringsdrivende, mellomstore bedrifter og større prosjekter der vi tar oss av hele flyttejobben. Majoren Flyttebyrå Oslo AS ønsker å være en kompetent samarbeidspartner du kan stole på, som tilbyr våre kunder økonomiske og fleksible løsninger av høy kvalitet. En flytteprosess ved kontorflytting i Oslo som gjennomføres av oss kan deles inn i tre ulike faser; planlegging, utførelse og evaluering.

Det å flytte en bedrift krever planlegging og god prosjektledelse. Vi kartlegger behovet ut fra en behovsanalyse og utarbeider et skriftlig pristilbud etter utført befaring. Dette gir også en kostnadsramme for oppdraget. I denne fasen har vi tett oppfølging med oppdragsgiver/kunden.

Gjennomføring av prosjektet. Personell med god kompetanse og hensiktsmessig utstyr sikrer en profesjonell gjennomføring av prosessen. I gjennomføringsfasen har vi høyt fokus på effektivitet og høy kvalitet på tjenestene som leveres.

Evaluering og sluttføring av oppdraget. Vi gjennomfører alltid en sluttbefaring sammen med kunde for å kvalitetssikre gjennomføringen (ved større oppdrag). I denne fasen vil avvikling/avhending av gamle lokaler og kontorvask være en naturlig del dersom oppdragsgiver ønsker dette.

Montering kontormøbler

Vi har dyktige montører med lang erfaring og kompetanse på montasje av prosjektorer, skjermer, integrering av elektronisk utstyr i møbler og montering av nye kontormøbler. Våre montører har utført og utfører montasje for flere av de mest anerkjente aktørene i bransjen, men også for en rekke mindre forhandlere og produsenter.

Vi kan også inngå faste avtaler med leverandører og forhandlere for montering av kontormøbler i Oslo området.

– Kontormøbler montering
– Auditoriemøbler
– Institusjonsmøbler
– Prosjektleveranser

Vi kan også være behjelpelig med montasjetjenester ved kontorflytting som demontering av møbler, kabling (kabling av arbeidsplasser, kontor, møterom), flytting av kunst og vegghengt inventar.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS utfører montering for private bedrifter, offentlige, butikkinnredning for butikker og kjøpesentre, skole- og barnehageinnredning, laboratorieinnredning, hotellinnredning, bibliotekinnredning, arkivreoler og annen spesialinnredning.

Bedriftsflytting

  • Forberedelse
  • Behovsanalyse
  • Planlegging
  • Pakking og utpakking
  • Internflytting av kontorer
  • Kabling
  • Montering og demontering

Avhending av lokaler

Avhending og avvikling av kontorlokaler i Oslo. Smertefri prosess fra A til Å.

Vi hjelper deg med avhending av møbler og inventar. Vi tømmer lokalene for inventar, demonterer, kildesorterer og deponerer avfall. Vi makulerer, og behandler risikoavfall ved behov. Alt utføres i henhold til gjeldende regler for miljø og HMS.

Om Majoren Flyttebyrå Oslo AS

Vårt flyttebyrå i Oslo skal være konkurransedyktig på pris og kvalitet, og ha fleksibilitet til å tilpasse seg kundene og markedets behov og ønsker. Vi har et nettverk av gode samarbeidspartnere som vi vet vi kan stole på.

I tillegg til tradisjonelle flyttetjenester for bedrifter som kontorflytting kan vi også tilby kontorvask og mellomlagring for bedrifter på Østlandet.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS
Rosenborggata 3, 0356 Oslo
Tlf. 934 64 211
https://majorenflytt.no/
Finn oss også på Facebook