Kontoravvikling

Avvikling av kontor

I flytteprosjekter for bedrifter blir det ofte store mengder ting til overs. Vi bistår med kontoravvikling og tilbakestilling av gamle kontorlokaler. Komplette tjenester fra A til Å:

 • Profesjonell hjelp med avvikling
 • Kjøp og salg av brukte kontormøbler
 • Gjenbruk og resirkulering
 • Miljøvennlig håndtering av avfall

Majoren Flyttebyrå er totalleverandør av kontorflytting og flyttetjenester for bedrifter. Vi flytter, demonterer og monterer kontormøbler, kjører bort avfall og ordner med mellomlagring av kontormøbler og kontorutstyr. Gratis og uforpliktende befaring.

 

Kontoravvikling i Oslo

En kontoravvikling omhandler prosessen med å avvikle, tilbakestille, og eventuelt forberede kontorlokaler for ny bruk. Dette kan inkludere alt fra fjerning av gamle kontormøbler og utstyr, til reparasjoner og oppussing av lokaler for å møte nye leietakers krav eller for å returnere området til utleier i henhold til leieavtalen.

Som en komplett leverandør av flyttetjenester til bedrifter tilbyr vi også avvikling av kontor og tilbakestilling. Vi samarbeider tett med ulike aktører, gårdeiere, håndverkere og interiørarktekter for å tilby profesjonelle tjenester for bedrifter som er i en flytteprosess.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Demontering av kontormøbler
 • Flytting til nye lokaler
 • Ryddeoppgaver internt i bedriften
 • Kjøp og salg av brukte kontormøbler
 • Gjenbruk og resirkulering
 • Miljøvennlig avfallshåndtering

En vellykket kontoravvikling begynner med nøye planlegging. Det innebærer å fastsette klare mål, forstå behovene til alle parter involvert, og utarbeide en detaljert plan for gjennomføring. Det er også viktig å vurdere tidsrammer, budsjetter, og ressursbehov tidlig i prosessen. Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring.

Tilbakestilling

Å tilbakestille kontorlokaler sikrer at alle leieavtalens krav er oppfylt, og at lokalet er klart for ny bruk. Prosessen kan variere betydelig avhengig av de spesifikke kravene og tilstanden til kontorlokalet.

Vår tjeneste dekker alle aspekter av kontoravviklingen, fra den innledende planleggingen til den endelige gjennomføringen. Vi tilbyr skreddersydde løsninger basert på våre kunders unike behov og sikrer en problemfri prosess gjennom vårt erfarne team.

Bærekraftig håndtering

En av de største utfordringene ved avvikling av kontorlokaler og flytteprosjekter er den betydelige mengden overskuddsmateriell som genereres. For å hjelpe bedrifter med denne utfordringen, har vi utviklet en modell som prioriterer bærekraftig håndtering. Vårt mål er å minimere miljøfotavtrykket ved å redusere avfall og fremme gjenbruk og resirkulering av materialer som ellers ville havnet på søppelfyllingen. Vår tilnærming inkluderer:

 • gjenbruk av møbler internt eller av andre organisasjoner
 • samarbeid med veldedige organisasjoner og ikke-kommersielle enheter for å demontere brukbart kontormateriell og utstyr
 • for materialer som ikke kan gjenbrukes i deres nåværende form, fokuserer vi på resirkulering. Dette innebærer å sortere materialer og sikre at de blir behandlet og omdannet til nye produkter på en miljøvennlig måte
 • for avfall som ikke kan gjenbrukes eller resirkuleres, sikrer vi ansvarlig og miljøvennlig avhending

Vi forstår at prosessen kan være omfattende og kompleks, som strekker seg fra enkel rydding til fullstendig tømming og tilbakestilling av lokaler til deres opprinnelige tilstand. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger som inkluderer både timepriser og fastprisalternativer, basert på individuelle avtaler tilpasset hver enkelt behov.

Kjøp & salg av kontormøbler

Å kjøpe brukte kontormøbler er ikke bare en økonomisk fordelaktig beslutning; det er også en handling som har betydelig positiv innvirkning på miljøet. Ved å velge brukte kontormøbler, forlenger vi levetiden til eksisterende ressurser, reduserer behovet for nyproduksjon og minsker dermed også avfallsmengden.

Vi er glad for å se at det er en økende bevissthet rundt fordelen av å velge gjenbruk fremfor nytt, spesielt når det gjelder kontorinnredning. Denne trenden mot bærekraft reflekterer et skifte i hvordan vi vurderer verdi og kvalitet i møbler og interiør.

Gjennom vårt arbeid har vi bygget opp et nettverk av pålitelige partnere innen kjøp, salg, og reparasjon av brukte kontormøbler. Dette samarbeidet er sentralt for å fremme bærekraft og verdiskapning i bransjen.

Vår rolle i kontoravvikling

Vi bistår bedrifter gjennom hele prosessen å avvikle kontorlokaler. Alt fra tømming av kontorlokaler, kjøre bort kontorutstyr til mellomlagring og tilbakestille de gamle lokalene.

Hvor vi jobber

Dekningsområdet vårt er omfattende; vi dekker hele Stor-Oslo, inkludert Asker, Bærum, Lillestrøm, Lørenskog, og Nordre Follo. Dette betyr at uansett hvor du befinner deg i dette området, kan vi raskt være på plass for å tilby vår hjelp og ekspertise.