Generelle vilkår for flyttetjenester.


 1. Dersom annet ikke er avtalt må veggfaste og monterte gjenstander demonteres og være klargjort av kunde.
 2. Godset skal være rengjort, slik at det ikke smitter over på annen last som møbler og gjenstander.
 3. Hvitevarer (vaskemaskin, oppvaskmaskin osv) må kobles fra og tømmes for vann. Har du fremdeles transportsikringen skal denne monteres. Vi tar ikke ansvar for eventuelle maskinelle skader dersom transportsikringen ikke er påmontert.
 4. Eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer skal ikke tas med på flyttebilen. Kunden skal alltid opplyse om disse på forhånd og står ansvarlig  for skader dette måtte forårsake.
 5. Kan ikke dør til dør transport utføres på grunn av hindringer som ikke er inkludert i tilbudet, må kunden selv betale slike omkostninger.
 6. Det tas ikke ansvar for planter, mat og andre temperaturømfintlige varer.
 7. Dypfryser må av tines og tømmes for matvarer.
 8. Er pakkingen utført av kunden, har ikke flyttefirmaet ansvar for skader som skyldes ikke forsvarlig eller for dårlig pakking.
 9. Tilbudet gjelder inntil det volum som er oppgitt i pristilbudet.
 10. Kunden oppfordres til å tegne egne flytteforsikring gjennom forsikringsselskapet der man har innboforsikringen. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret begrenser seg til 1200,- pr m3 uavhengig av verdi. Verdien på flyttegodset skal være lik innboforsikringen. Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler (iht “General Conditions for International Furniture Removals”), og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre godseier fullt ut. Flyttebyrået sin forsikring er ikke tilstrekkelig som en flytteforsikring og slik er vi dessverre ute av stand til å påta oss det reelle ansvar for godsets faktiske verdi, hva enten bedriften er skadevolder eller skaden har andre årsaker. Vår godsansvarsforsikring trer først i kraft når den totale skaden har en verdi over kr. 10.000,- og skader med verdi under dette vil dessverre ikke dekkes av en godsansvarsforsikring eller flyttebyrå. Med bakgrunn i at vi som flyttebyrå har begrenset mulighet for å påta oss erstatningsansvar anbefaler vi alle våre kunder å tegne en egen forsikring for eget flyttegods.
 11. Reklamasjon må fremmes skriftlig og senest innen 10 dager etter at flyttingen har funnet sted. Erstatningskrav på skadede gjenstander må dokumenteres. Selskapets ansvar er begrenset, og gjelder ved påvist uaktsomhet
 12. Betaling for oppdraget kan ikke holdes tilbake på grunn av reklamasjon. Hver reklamasjon blir behandlet.
 13. Oppgjør skjer etter endt oppdrag hvis ikke annet er avtalt. Betaling kan gjøres elektronisk med bankkort. For deres trygghet og vår sikkerhet ønsker vi ingen oppgjør med kontanter. Vi sender ikke faktura til privatkunder.
 14. Avbestilling under 7 dager før avtalt tid betales med 50% av avtalt fastpris eller minstepris på 3 timer av avtalt timepris.

 

Har du andre spørsmål ta gjerne kontakt med oss ved å bruke kontaktskjemaet

Husk at du må sende elektronisk flyttemelding og melde adresseendring hos Posten når du flytter.