Flyttemelding

Flyttemelding gjort enkelt: Saken er oppdatert 9.januar 2023.

Den nye ordningen gjør det superenkelt å melde flytting på nett. Nå kan du melde adresseendring og flytting direkte fra Posten sine nettsider.

– Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Flyttemelding på nett

Både offentlig og privat virksomhet bruker opplysninger fra folkeregisteret. Det er derfor viktig at du sender flyttemelding når du flytter og senest åtte dager etter at du har flyttet. Flyttemelding kan sendes tidligst 31 dager før flytting.  

Husk at selv om du flytter innenfor samme kommune eller bydel må du sende inn flyttemelding. Dette og adresseendring kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten.

Flyttemeldingen kan enten fylles ut på nett for eksempel hos Flyttemelding, eller fylle ut et skjema som du kan sende inn eller levere til ditt lokale skattekontor.

Flyttemelding for barn

Det skal også sendes flyttemelding for barn men her kan foreldre bestemme hvilke bostedsordning de ønsker for barna; fast bosted eller delt bosted. Adressene til begge foresatte vises i Folkeregisteret men barnet skal kun ha en bostedsadresse. Barnets bosted må registreres i Folkeregisteret slik at barnets bostedsadresse er korrekt.

Etter samlivsbrudd kan foreldre avtale hvilke bostedsordning de skal ha for barna sine; delt fast bosted eller fast bosted.

Krav til registrering

  • Begge foreldrene må være registrert i Folkeregisteret
  • Barnets/barnas bostedsadresse må være hos en av foreldrene
  • Barnet/barna må være under 18 år
  • Foreldrene må ha felles foreldreansvar
 
Melde flytting ut av Norge
 
Skal du flytte til utlandet gjelder egne regler for flyttemelding. Vi anbefaler å sjekke Skatteetatens nettsider for evt. endringer. P.t. gjelder følgende;
 
– Flytting fra Norge til et land utenfor Norden skal meldes til Skatteetaten
– Flytting fra Norge til et nordisk land skal kun meldes i det landet du flytter til
 
Får du ny adresse i utlandet på et senere tidspunkt må du melde dette til Skattetaten elektronisk eller ved å fylle ut RF1454-skjema (Melding om ny eller endret postadresse) som du finner her.

Flyttemelding og adresseendring

Flyttemelding på papir skal sendes til folkeregisteret, som er en del av skattekontoret. På Skatteetatens nettsider finner du blankett for melding om flytting. For å melde flytting over Internett må du logge deg inn på Skatteetatens nettsider ved hjelp av eksempelvis PIN-koder til minID eller selvangivelsen din.

Hvis familien flytter samlet, kan du melde flytting for ektefelle, samboer, partner og barn i samme melding. For å gjøre det, må dere være registrert på samme fraflyttingsadresse og flytte til samme adresse.

På Posten sine nettsider kan du melde adresseendring og bestille videresending av post. Les mer om det her.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS er et populært flyttebyrå i Oslo som utfører flyttetjenester for private og bedrifter. Vi hjelper deg med flytting, flyttevask og mellomlagring i hele Oslo og Viken. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål eller trenger råd under flytteprosessen.

Flyttemelding på nett