Flyttemelding

Flyttemelding gjort enkelt: Saken er oppdatert 24.november 2019

Den nye ordningen gjør det superenkelt å melde flytting på nett. Nå kan du melde adresseendring og flytting direkte fra Posten sine nettsider.

– Denne løsningen er et godt eksempel på et vellykket digitaliseringssamarbeid som gjør hverdagen enklere for brukerne, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Flyttemelding på nett

Både offentlig og privat virksomhet bruker opplysninger fra folkeregisteret. Det er derfor viktig at du sender flyttemelding når du flytter og senest åtte dager etter at du har flyttet. Husk at selv om du flytter innenfor samme kommune eller bydel må du sende inn flyttemelding. Dette og adresseendring kan gjøres elektronisk hos Skatteetaten.

Flyttemeldingen kan enten fylles ut det på nett eller fylle ut et skjema som du kan sende inn eller levere til ditt lokale skattekontor.

Flyttemelding på papir skal sendes til folkeregisteret, som er en del av skattekontoret. På Skatteetatens nettsider finner du blankett for melding om flytting. For å melde flytting over Internett må du logge deg inn på Skatteetatens nettsider ved hjelp av eksempelvis PIN-koder til minID eller selvangivelsen din.

Hvis familien flytter samlet, kan du melde flytting for ektefelle, samboer, partner og barn i samme melding. For å gjøre det, må dere være registrert på samme fraflyttingsadresse og flytte til samme adresse.

Adresseendring hos Posten kan du gjøre her.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS er et populært flyttebyrå i Oslo som utfører flyttetjenester for private og bedrifter.

Flyttemelding