KONTORFLYTTING

KONTORFLYTTING OSLO

En kontorflytting skal gripe så lite som mulig inn i bedriftens og ansattes hverdag som mulig. For å klare det kreves det erfaring og nøye planlegging. Våre flyttekonsulenter har lang erfaring innen kontorflyttinger og har vært med på større prosjekter for tunge bedrifter i Oslo og Akershus.

Majoren Flyttebyrå AS kan tilby flere tjenester til bedrifter og institusjoner når de er på flyttefot. Vi har også avtaler med bedrifter som bruker våre tjenester fast, enten ukentlig eller månedlig.

Startbank

Flytting til deres nye lokaler

Møbelmontering

Transporttjenester

Flytteanalyse

Korttids- eller langtidslager

Utleie av personell

Interne omrokeringer, internflytting

Bære- og ryddeoppgaver

Transport av arkivskap og safer

Sikker håndtering av datautstyr som skal avhendes

Hvilke lover og regler gjelder? Hvordan hindre at sensitive data kommer på avveie?
Sensitive data på avveie er et økende problem, og gjeldende lovgivning skjerpes stadig. Vi er din rådgiver for korrekt håndtering av informasjonssikkerheten når brukt IT-utstyr skal avhendes. Miljøansvar gir virksomheter konkurransefortrinn i et marked som preges av den sirkulære økonomien.

Vi tilbyr bekymringsfri, rask og sikker retur av IT-utstyr ved hjelp av autorisert personell. Vi kan bistå med nedpakking av gammelt utstyr. Vi kan også gjennomføre sikker sletting før transport. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon.

Offentlig godkjent for kontor- og bedriftsflyttinger gjennom Startbank.

Kontorflytting - Online Flytteforespørsel