Din flyttedag

Din flyttedag

Flyttebyrå Oslo

Majoren er et rimelig flyttebyrå Majorstuen som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester til andre byer i Norge. Flytting, flyttevask og minilager er våre mest populære og etterspurte tjenester.

Din flyttedag

Den store F-dagen nærmer seg. Din flyttedag. Flyttebil, Flyttehjelp og snart slutt på Flyttekaos. Her kan du lese om din Flyttedag. Du både gruer og gleder deg og det er ikke helt unormalt. Flyttetiden er gjerne omgitt av litt kaos, stress og spenning. Som flyttebyrå i Oslo kan vi hjelpe deg med å gjøre jobben raskt og effektivt mens du kan fokusere på ditt nye bosted. Overlat flyttejobben til oss – i trygge hender hos et erfarent og profesjonelt flyttefirma.

Din flyttedag, mindre stress med et flyttebyrå

Hvordan dagen faktisk blir er opp til deg. Har du planlagt godt og gjort nødvendig forarbeid (lettere sagt enn gjort vil du kanskje si) kan du være sikker på at dette vil gå smidig og effektivt. Å overlate den tunge jobben til oss vil gjøre at du slipper å bære tunge møbler. Det er ikke bare flytteprosessen vi tar hånd om. Vi kan også hjelpe deg med flyttevask og mellomlagring av innbo.

I denne artikkelen har vi laget en enkel sjekkliste når du skal flytte slik at du er godt forberedt til den store Flyttedagen.

 • Planlegging

Dette er noe mange overser, spesielt ser vi ofte at mange har undervurdert flyttejobben. Det er lett å tenke at man har god oversikt for senere å bli overrasket at man hadde kjeller og loft fulle av saker en hadde glemt. Så snart du har bestemt deg for å flytte bør du også starte forberedelsene for flytteprosessen.

 • Sjekkliste

Gå gjennom leiekontrakt dersom ditt nåværende boforhold er leid bolig. Der vil du finne nyttig informasjon du nå kan trenge i forbindelse med tilbakelevering av boligen.

Mange er usikre når de skal flytte og det er vanskelig å vite hvor man skal starte. En god plan er viktig og du bør lage deg en liste med alle oppgaver som må ordnes. Det skal pakkes, organiseres, rengjøres og transporteres.

 • Perfekt tid for å rydde

Nå har du en fin mulighet til å gjøre ryddejobben du aldri hadde tid til. Før du setter i gang med å pakke i boligen bør du gå gjennom kjeller og loftsboder, garasje og andre lagerrom der du har lagret ting. Benytt anledningen til å selge ting, kaste eller gi bort. Det er kostbart å flytte rundt på skrot og møbler du aldri kommer til å bruke eller lenger har behov for.

 • Begynn pakking

Begynn med å pakke ned ting du ikke bruker til daglig og som du ikke vil trenge før etter flytting. Skaff deg solide flytteesker i samme størrelse. Det å benytte flytteesker i mange ulike fasonger er ingen god ide da det er vanskelig å stable dette i flyttebilen. Du kan kjøpe flytteesker fra oss eller Clas Ohlson, Biltema, City Self Storage. Ønsker du å overlate pakking til oss kan du opplyse om dette i din bestilling.

Tips til nedpakking

 1. Skriv navn eller rom på eskene. Hva skal til kjøkkenet, hva skal på badet, soverommet og hva skal rett inn i boden? Merking vil gjøre det enklere for oss å bære gjenstander til sine respektive rom.
 2. Ikke pakk for tungt. Husk at de også skal bæres og er det pakket for tungt kan det føre til at det går hull i flytteesken.
 3. Skriv hva flytte esken inneholder. Det er langt i fra sikkert at du får pakket ut alt den første dagen og da kan det være kjekt å vite hva som e hva.
 4. Esker med knuselige gjenstander eller innhold som er skjært må merkes med «Forsiktig» eller «Fragile». Det kan være en investering verdt dersom du skal ha noen Champagne-glass å drikke av når du skal feire at du har flyttet.
 5. Pakk klær i store gjennomsiktige sekker. Er det noe vi har nok av er det klær og en flytte eske rommer ikke mange plagg. Gjennomsiktige plastsekker er smart når du skal pakke ut.
 • Gå gjennom abbonement

Si opp abonnement og flytt disse til din nye adresse. Innboforsikring, tv- bredbånd, strømavtaler, andre forsikringer og magasiner du abonnerer på.

 • Hvitevarer

Hvitevarer som vaskemaskin, tørketrommel og annet skal kobles fra og tømmes for vann så man unngår lekkasjer og våte gulv. Skal du flytte kjøleskap og fryser skal disse tømmes for varer og avtines før vi kommer.

Ser du at du begynner å få dårlig tid og flyttedagen nærmer seg er det ingen grunn til stress. Ring oss på forhånd så kan vi gi deg en hjelpende hånd med pakkejobben.

Trenger du tilskudd til flytting kan du søke om flyttehjelp fra Nav. Må du flytte for å komme deg i arbeid finnes det støtteordninger som dekker dine flytteutgifter.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS
Adresse:
Rosenborggata 3, 0356 Oslo
Telefon: 934 64 211
Epost: post @ majorenflytt.no
Flyttebyrå Oslo

Et viktig kriterium for å finne riktig pris på ditt flyttelass er volum beregning i antall kubikkmeter (cbm). Det er imidlertid ikke så enkelt for deg å beregne størrelsen på ditt eget flyttelass. Våre flyttebiler er 20 kubikk med løftelem. Det er mulig å gjøre en bestilling med mannskap og en flyttebil eller to flyttebiler dersom du har et større flyttegods. Normalt kjører vi flere turer så lenge flyttingen er innad i Oslo Kommune.

Det finnes også såkalte “volumkalkulator” som man kan bruke for å få en oversikt over kubikkmeter. Disse er ikke alltid til å stole på og man må bruke dette med forsiktighet da de kun tar utgangspunkt i standard størrelser.

Primært utføres alle flyttinger internt i Oslo, Akershus og Østfold på timepris. Ved større flyttinger kan vi også gjennomføre en uforpliktende befaring der vi gir fastpris på flyttetjenester. En timepris regnes fra den tiden vi ankommer adressen der oppdraget starter og til oppdraget er slutt på adressen du flytter til. I tillegg kommer det tiden det tar å kjøre til kunde og tilbake når oppdraget er ferdig.

Dersom du har bestilt bortkjøring av avfall må det beregnes tid vi bruker for å kjøre dit og arbeidet man bruker for å sortere på avfalls stasjonen. Dette avtales alltid på forhånd.

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende:

 • Kilometertillegg utenfor Oslo og Akershus kr.4,-
 • Søndagstillegg 50% i timesprisen, (gjelder alle).
 • For bedrifter etter kl.16.00 alle dager 50% i timesprisen, (gjelder ikke for private).
 • 30 min hver vei i kjøretillegg. For flyttinger som ikke er internt i Oslo gjelder egne priser.

Det er en rekke faktorer som er avgjørende for prisen. Det kan være ting som hvor du flytter fra og til, hva du ønsker å flytte, hvor mange flyttekonsulenter du ønsker osv. En normal internflytting i Oslo utføres som regel basert på timepris med 2 eller 3 flyttekonsulenter og flyttebil på 20m3.

NB! Har du gjenstander/møbler med en vekt over 80 kg pr.enhet skal det informeres om dette på forhånd da det kan medføre ekstra kostnader. Det kan være f.eks piano, vedovner, arkivskap, våpenskap osv.

Prisen er avhengig av hvilke tjenester du bestiller og hvor mye du ønsker å gjøre selv og hva du overlater til oss. Uavhengig av dette kan god planlegging, merking av flytte eskene, flytte i arbeidstiden, hverdager osv være viktige faktorer som gjør flyttingen mer effektiv og da også mer prisvennlig for deg. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

 

Ja, om du det er et større oppdrag enn over en arbeidsdag, kontorflytting eller du flytter til et annet fylke, kan vi komme på en uforpliktende befaring og gi deg fastpris. Primært utføres alle andre interne oppdrag i Oslo på timepris. Ut i fra våre timepriser og vår effektivitet kan vi garantere at vi er blant de rimeligste flyttebyråene på Østlandet.

Majoren Flyttebyrå Oslo har godsforsikring  på alle våre flyttebiler, denne er dessuten utvidet til å også gjelde flyttetransport. Dersom man ønsker en utvidet flytteforsikring kan dette tegnes gjennom et forsikringsselskap eller innboforsikringen.

Verdien på flyttegodset skal være lik innboforsikringen. Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler (iht “General Conditions for International Furniture Removals”), og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre godseier fullt ut. Flyttebyrået sin forsikring er ikke tilstrekkelig som en flytteforsikring og slik er vi dessverre ute av stand til å påta oss det reelle ansvar for godsets faktiske verdi, hva enten bedriften er skadevolder eller skaden har andre årsaker. Vår godsansvarsforsikring trer først i kraft når den totale skaden har en verdi over kr. 10.000,- og skader med verdi under dette vil dessverre ikke dekkes av en godsansvarsforsikring eller flyttebyrå. Med bakgrunn i at vi som flyttebyrå har begrenset mulighet for å påta oss erstatningsansvar anbefaler vi alle våre kunder å tegne en egen forsikring for eget flyttegods.

Kunden oppfordres til å tegne egne flytteforsikring gjennom forsikringsselskapet der man har innboforsikringen. Eventuelt sjekke nåværende innboforsikring og hva denne dekker under flytting. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret begrenser seg.

Flyttebyrå Oslo