Flyttehjelp NAV

Støtte til flytting fra NAV

Skrevet: 7.januar 2017
Sist oppdatert: 18.03.2024

Å flytte kan være en betydelig økonomisk belastning, spesielt i overgangsperioder. Det kan for eksempel være for å begynne i ny jobb, starte utdanning eller hvis livssituasjonen krever det. Heldigvis kan NAV tilby støtte til de som trenger det mest under slike omstendigheter.

Du kan få tilskudd til dekning av flyttehjelp Nav. Må du flytte for å komme deg i arbeid finnes det støtteordninger som dekker dine flytteutgifter.

Søke om flyttehjelp NAV

Det finnes en rekke støtteordninger hos Nav og blant disse er også flyttehjelp gjennom Nav. Majoren Flyttebyrå Oslo samarbeider med en rekke sosialkontor i Oslo og bistår klienter når de er på flyttefot. Det eneste vi trenger er en garanti fra din saksbehandler og vi kommer til avtalt tid.

Tilskudd til flytting
Du kan også få tilskudd til dekning av flytteutgifter dersom du må flytte for å komme i arbeid. Dersom du er enslig mor eller far og må flytte for å komme i arbeid, kan du ha rett til tilskudd til flytting. Du må legge fram opplysninger som viser at du ikke kan få passende arbeid på bostedet, eller at arbeid på bostedet ikke kan komme i gang på grunn av at du mangler tilsynsordning for barnet. Du må også dokumentere at du har et konkret arbeidstilbud på stedet du flytter til. Du vil ikke ha rett til tilskudd til flytting dersom utgiftene dekkes av andre, for eksempel av arbeidsgiveren din.

Søknadsskjema for flyttestønad

Hva kan du få? Tilskuddet kan gis når du har rett til overgangsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden har falt bort. Tilskuddet kan dekke både reise- og flytteutgifter og vil variere avhengig av flyttemengde, flyttelengde med mer. Flyttetilskuddet skal dekkes etter rimeligste alternativ. Du må derfor innhente minst to tilbud.

Hvem kvalifiserer for å få hjelp til flytting gjennom NAV

NAV kan vurdere å gi støtte til nødvendige utgifter til flytting under visse omstendigheter. Dette inkluderer situasjoner hvor NAV-kontoret anbefaler flytting for å redusere boutgifter, eller hvis det finnes spesielle årsaker til at du må flytte. Du kan være kvalifisert for flyttehjelp dersom du:

 • Er arbeidssøker
 • Har nedsatt arbeidsevne
 • Er enslig mor eller far
 • Er gjenlevende ektefelle
 • Er tidligere familiepleier

Tilskudd flytting

Tilskudd til flytting utbetales som et engangsbeløp og er en skattefri ytelse. Les mer om denne ordningen.

Hvordan søker du?

 • Innhente Tilbud: Hvis du planlegger å bruke et flyttebyrå, krever NAV at du innhenter to skriftlige tilbud. Dette sikrer at du får dekket nødvendige utgifter til den mest økonomiske prisen.

 • Velge mellom flyttebyrå eller flytte selv: Basert på de innhentede tilbudene, kan du velge å enten benytte et flyttebyrå eller flytte selv. Hvis du velger det siste alternativet, kan du få dekket nødvendige flytteutgifter opp til beløpet i det laveste tilbudet.

For å motta støtte, må du søke om dette før selve flyttingen finner sted. Her er stegene du bør følge:

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi flytter også til andre byer i Norge, f.eks flytting til Kristiansand, flytting til Stavanger, flytting til Bergen og flytting til Trondheim. Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester over hele Norge, Sverige og Danmark. Vi er hverken eldst eller størst, men det har heller aldri vært vårt mål. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Flyttehjelp NAV med flyttebyrå

NAV kan dekke flytting om du bruker et flyttebyrå eller flytter selv. Er du arbeidsledig og trenger å flytte for å komme deg i arbeid kan du få flyttehjelp fra NAV. Stønad om flyttehjelp dekker normalt utgifter du kan dokumentere.

I samarbeid med Eiendomsrett.no får alle kunder også en halvtime gratis advokatkonsultasjon i saker om reklamasjon etter kjøp av bolig eller husleiesaker.

Kan dere sende faktura til NAV for flytting?

Ja, vi kan sende faktura til NAV. Dog er det viktig at du får en garanti fra NAV før du gjør avtale om flytting. Når du har fått garanti på at NAV dekker din flytting kan du gjøre avtale med oss og legge ved garantien.

Hvordan søker jeg hjelp om flytting fra NAV?

NAV ønsker at du innhenter to ulike tilbud på din flytting som du skal legge ved i søknaden. Jo mer presist tilbudet er jo enklere  er det for NAV å hjelpe deg. Det er foretrukket med fastpris slik at prisen er forutsigbar. Vi utfører en befaring før vi kan gi fastpris.

Henter du tilbud på flyttebyrå men velger likevel å flytte selv kan NAV dekke nødvendige utgifter opp til det laveste tilbudet. Diskuter dette med din saksbehandler på forhånd.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS er et flyttebyrå lokalisert på Majorstuen i Oslo. Vi er totalleverandør av flyttetjenester og tilbyr flyttehjelp både til private kunder og proffmarkedet, som bedrifter, organisasjoner og næringslivet. Hos oss finner du et bredt spekter av tjenester når du er på flyttefot men vår kjernevirksomhet er flytting, montasje og flyttevask.

Flyttehjelp Nav

Majoren Flyttebyrå Oslo AS utfører årlig mange flyttinger for NAV lokal i Oslo og Viken.

Søke støtte fra NAV om flytting – guide

 1. Skal du flytte og trenger økonomisk bistand kan du søke Nav om flyttehjelp for å få dekket utgifter til flytting
 2. Har du fått ny jobb og må flytte kan du søke Nav om å få dekket utgifter til flytting i forbindelse med dette. Dette gjelder selv om du flytter til et annet sted i Norge eller annet land i Norden
 3. Innhent tilbud skriftlig, Nav ønsker helst en fastpris
 4. Lever dette til din saksbehandler

Vi kan ikke utføre en flytting dersom NAV skal dekke flyttestønad før det faktisk foreligger en Nav-garanti som må vises før bestillingen kan bli registrert. Det må være sendt til oss før oppdraget kan starte.