Flyttehjelp Nav

Flyttehjelp Nav ⏐ Du kan få tilskudd til dekning av flyttehjelp Nav. Må du flytte for å komme deg i arbeid finnes det støtteordninger som dekker dine flytteutgifter.

Flyttehjelp NAV

Flyttehjelp Nav ⏐ Det finnes en rekke støtteordninger hos Nav og blandt disse er også flyttehjelp gjennom Nav. Majoren Flyttebyrå Oslo samarbeider med en rekke sosialkontor i Oslo og bistår klienter når de er på flyttefot. Det eneste vi trenger er en garanti fra din saksbehandler og vi kommer til avtalt tid.

Tilskudd til flytting Du kan også få tilskudd til dekning av flytteutgifter dersom du må flytte for å komme i arbeid. Dersom du er enslig mor eller far og må flytte for å komme i arbeid, kan du ha rett til tilskudd til flytting. Du må legge fram opplysninger som viser at du ikke kan få passende arbeid på bostedet, eller at arbeid på bostedet ikke kan komme i gang på grunn av at du mangler tilsynsordning for barnet. Du må også dokumentere at du har et konkret arbeidstilbud på tilflyttingsstedet. Du vil ikke ha rett til tilskudd til flytting dersom utgiftene dekkes av andre, for eksempel av arbeidsgiveren din.

Søknadsskjema flyttehjelp fra Nav

Hva kan du få? Tilskuddet kan gis når du har rett til overgangsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden har falt bort. Tilskuddet kan dekke både reise- og flytteutgifter og vil variere avhengig av flyttemengde, flyttelengde med mer. Flyttetilskuddet skal dekkes etter rimeligste alternativ. Du må derfor innhente minst to tilbud.

Tilskudd flytting

Tilskudd til flytting utbetales som et engangsbeløp og er en skattefri ytelse. Les mer om ordningen her. Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi flytter også til andre byer i Norge, f.eks flytting til Kristiansand, flytting til Stavanger, flytting til Bergen og flytting til Trondheim. Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester over hele Norge, Sverige og Danmark. Vi er hverken eldst eller størst, men det har heller aldri vært vårt mål. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Flyttehjelp Nav