Flyttehjelp Nav

Flyttehjelp Nav ⏐ Du kan få tilskudd til dekning av flyttehjelp Nav. Må du flytte for å komme deg i arbeid finnes det støtteordninger som dekker dine flytteutgifter.

Flyttehjelp NAV

Flyttehjelp Nav ⏐ Det finnes en rekke støtteordninger hos Nav og blandt disse er også flyttehjelp gjennom Nav. Majoren Flyttebyrå Oslo samarbeider med en rekke sosialkontor i Oslo og bistår klienter når de er på flyttefot. Det eneste vi trenger er en garanti fra din saksbehandler og vi kommer til avtalt tid.

Skrevet: 7.januar 2017
Sist oppdatert: 23.mars 2020

Tilskudd til flytting Du kan også få tilskudd til dekning av flytteutgifter dersom du må flytte for å komme i arbeid. Dersom du er enslig mor eller far og må flytte for å komme i arbeid, kan du ha rett til tilskudd til flytting. Du må legge fram opplysninger som viser at du ikke kan få passende arbeid på bostedet, eller at arbeid på bostedet ikke kan komme i gang på grunn av at du mangler tilsynsordning for barnet. Du må også dokumentere at du har et konkret arbeidstilbud på tilflyttingstedet. Du vil ikke ha rett til tilskudd til flytting dersom utgiftene dekkes av andre, for eksempel av arbeidsgiveren din.

Søknadsskjema flyttehjelp fra Nav

Hva kan du få? Tilskuddet kan gis når du har rett til overgangsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden har falt bort. Tilskuddet kan dekke både reise- og flytteutgifter og vil variere avhengig av flyttemengde, flyttelengde med mer. Flyttetilskuddet skal dekkes etter rimeligste alternativ. Du må derfor innhente minst to tilbud.

Tilskudd flytting

Tilskudd til flytting utbetales som et engangsbeløp og er en skattefri ytelse. Les mer om ordningen her.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi flytter også til andre byer i Norge, f.eks flytting til Kristiansand, flytting til Stavanger, flytting til Bergen og flytting til Trondheim. Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester over hele Norge, Sverige og Danmark. Vi er hverken eldst eller størst, men det har heller aldri vært vårt mål. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Flyttehjelp NAV

NAV kan dekke flytting om du bruker et flyttebyrå eller flytter selv. Er du arbeidsledig og trenger å flytte for å komme deg i arbeid kan du få flyttehjelp fra NAV. Stønad om flyttehjelp dekker normalt utgifter du kan dokumentere.

Kan dere sende faktura til NAV for flytting?

Ja, vi kan sende faktura til NAV. Dog er det viktig at du får en garanti fra NAV før du gjør avtale om flytting. Når du har fått garanti på at NAV dekker din flytting kan du gjøre avtale med oss og legge ved garantien.

Hvordan søker jeg hjelp om flytting fra NAV?

NAV ønsker at du innhenter tre ulike tilbud på din flytting som du skal legge ved i søknaden. Jo mer presist tilbudet er jo enklere  er det for NAV å hjelpe deg. Det er foretrukket med fastpris slik at prisen er forutsigbar. Vi utfører en befaring før vi kan gi fastpris.

Henter du tilbud på flyttebyrå men velger likevel å flytte selv kan NAV dekke nødvendige utgifter opp til det laveste tilbudet. Diskuter dette med din saksbehandler på forhånd.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS er et flyttebyrå lokalisert på Majorstuen i Oslo. Vi er totalleverandør av flyttetjenester og tilbyr flyttehjelp både til private kunder og proffmarkedet, som bedrifter, organisasjoner og næringslivet. Hos oss finner du et bredt spekter av tjenester når du er på flyttefot men vår kjernevirksomhet er flytting, montasje og flyttevask.

Flyttehjelp Nav