Slik oppbevarer du maling

Young Woman is Choosing Paint in Buckets for Walls in in Hardware Diy Store.

Slik oppbevarer du maling ⏐ Tips

Når du skal oppbevare maling, er det viktig at dette gjøres i et egnet rom. Mange lagrer maling i garasjer. Dette er vel og bra, så lenge garasjen er tørr, og skal malingen også stå der om vinteren, bør garasjen være oppvarmet. Mange gjør tabben at de oppbevarer malingen i en garasje over vinteren, så blir malingen utsatt for frost, og blir helt ødelagt. Det viktigste med oppbevaringen er at spannet er tett, og at det oppbevares i et tørt område som ikke utsettes for frost.

Oppbevares tørt og malingspannet må være tett

Det kan ofte være lurt å oppbevare maling i en tørr kjeller hvor man alltid har temperaturer over 0 grader. I tillegg er det viktig at det ikke kommer luft til malingen. Luft vil gjøre at tørkeprosessen for malingen starter, og da opplever du i beste fall at du får et tørket lag på toppen av malingen, eller du kan også oppleve at hele malingen er tørket opp. Et triks man kan få om man spør i malingbutikken, er å lagre malingen opp ned. Om man lagrer den på denne måten, vil eventuelt malingen tette små åpninger hvor luft kan komme gjennom lokket. Ulempen med denne metoden er at om spannet lekker litt for mye, så vil maling renne ut av spannet. Det kan derfor være lurt å lagre den i en eller annen balje slik at eventuell maling som renner ut ikke renner ut over gulvet.

Slik oppbevarer du maling om vinteren

Skal du oppbevare maling om vinteren, er det ekstremt viktig at stedet der den lagres ikke blir utsatt for frost. (male om vinteren) Om malingen utsettes for frost blir den mest sannsynlig ødelagt og bør ikke brukes.

Hos IFI.no kan du lese mer og finne god inspirasjon når du skal male boligen.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS kan bistå ved maling innendørs etter fraflytting av bolig eller leilighet.