Hvordan melde flytting innenlands? Steg-for-steg guide

Illustrasjon av flytteprosessen

Når du skal flytte til et nytt sted er det viktig å melde flytting innenlands. På denne måten sikrer du at all post kommer til riktig sted, og at personlig informasjon som din skattekommune blir oppdatert. Du unngår også en eventuell bot som du kan bli tillagt hvis adresseendring ikke meldes innen en måned etter flyttingen.

Prosessen med å melde flytting innenlands er svært enkel, og vi anbefaler å bruke Posten, siden det sikrer at man får meldt sin nye adresse til både Posten og Folkeregisteret. Slik sender du flyttemelding, steg-for-steg:

  1. Gå inn på Posten sin side og trykk på “Meld flytting”: https://www.posten.no/adressetjenester/adresseendring
  2. Du vil så bli tatt til innlogging hvor du kan bruke MinID, BankID, eller noe annet.
  3. På neste side vil din hovedadresse stå oppført. Under den seksjonen, trykk på knappen som viser “Meld flytting.”
  4. Velg adressen du flytter fra, og hvem som skal flytte. Sjekk at du huker av riktig person, og at du ikke for eksempel melder flytting for dine foreldre hvis du bor i samme hus som dem.
  5. Før inn din nye adresse, og huk av boksen der det står at Posten vil videresende din nye adresse til Folkeregisteret.
  6. Angi dato for flytting.
  7. På siste side, se nøye gjennom informasjonen du har oppgitt, slik at det ikke er en feil på husnummer eller lignende. Når du har sjekket at alt stemmer, trykk “Bekreft.”

Og det var det. Så enkelt er det å melde flytting.

Majoren Flyttebyrå Oslo AS bistår både private og bedrifter med å foreta rask og bekymringsfri flytting. Enten du trenger flyttevask, frakt, montering, eller hele pakken, så stiller vi opp!