Tips når du skal flytte med barn

flytte med barn

Å flytte med barn kan være vanskelig. Det er gjort undersøkelser som viser at sannsynligheten er høyere for at barn som flytter kan få psykiske problemer enn den er for andre barn. Det er derfor viktig å tenke på barnas beste når du flytter for å gjøre overgangen så bra som mulig for dem. De minste barna har som oftest enklest for å tilpasse seg. Mens barn mellom 12 og 17 år trenger ekstra oppfølging for å tilpasse seg et nytt miljø.

Struktur, rutiner og forutsigbarhet

Å flytte med barn kan bli enklere om man velger å opprettholde struktur og rutiner. På denne måten vil de føle en trygghet rundt flyttingen i stedet for at det føles som et oppbrudd fra kjente omgivelser. Forutsigbarhet er viktig. Ved å holde barna informert om hva som skal skje og hvilke muligheter som finnes, kan de forberede seg praktisk og mentalt på det som venter.

Flytting med barn i skolealder

For barn som går på skolen vil ofte spenningen rundt den nye skolen og de nye klassekameratene overskygge alt. Skolen er en stor del av barnets liv og trivsel på skolen er meget viktig. For å lese mer om hvordan du kan forberede barnet før flytting les her.

Forberedelse, forutsigbarhet og hør på barna

Det er viktig med grundig forberedelse når man flytter med barn. Dersom barna ikke kan få vite om de kan fortsette med ting de er interessert i eller er usikre på om de finner jevnaldrende i området de flytter til, så kan mangelen på forutsigbarhet skape frustrasjon og usikkerhet. Det er viktig å ta barna med i prosessen slik at også de vet hva de kan forvente seg på nytt sted og at de vet så mye som mulig om miljø og omgivelser der de flytter til. Det kan være en fordel for dem å vite litt om ny skole. Hvis man allerede har bekjente i området. Dette en stor fordel for at barna skal føle seg sikre der de kommer. Barn er ikke et møbel som man kan flytte på uten konsekvenser. Man må høre på hva de har å si og forsøke å hjelpe dem å finne seg til rette på nytt sted.

Flytte med barn
Å flytte fra trygge omgivelser kan for barn virke både spennende og skremmende. Involver barnet tidlig i flytteprosessen og hjelp barnet på plass i et nytt og ukjent miljø.

Mer om Majoren Flyttebyrå Oslo AS

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi er et veletablert og populært flyttebyrå med konkurransedyktige priser og fokus på kvalitet gjennom hele flytteprosessen.

Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester til andre byer i Norge. Flytting, flyttevask og minilager er våre mest populære og etterspurte tjenester. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Hos oss kan du betale med bankterminal. Vi aksepterer BankAxept og Visa.

Du kan betale med bankkort