3 tips til effektiv lagring

Man Moving Boxes in Storage Unit

Når man benytter seg av et minilager, så vil man oppleve at det er mer effektivt hvis man planlegger litt.

 

3 tips til effektiv lagring

Hvis man ikke tar seg tid til å planlegge hvordan man benytter et minilager for effektiv lagring, så kan det bety at man kaster bort mye tid i forbindelse med at man må dra dit oftere enn man hadde tenkt og at man bruker mye tid på å finne frem til det man skal hente. Ofte kan man ende opp med å bære ut masse ting fra lageret for å nå frem til den ene tingen man ønsker å få med seg. Effektiv lagring krever at man legger en plan for plassering og for hvordan man bruker lageret.

Mellomlagring i Oslo

Det krever ikke så mye tid for å bestemme hvordan du vil benytte et minilager, men det er en stor fordel å ta seg den tiden som trengs for å best mulig planlegge bruken slik at du sparer tid. For eksempel er det lurt å planlegge så du kun legger ting på minilageret som du ikke trenger altfor ofte og som det ikke haster å få tak i når du bestemmer deg for det. Da er det lettere å planlegge hvordan du benytter lageret. Hvis man har ting man trenger å få tak i regelmessig, så bør de plassers slik i lageret at du lett finner dem når du trenger dem.

Har du husket flyttemelding?

Reduser antall turer til lageret

Hvis du ender opp med å plassere ting du trenger ofte på minilageret, så kan det bety at du ofte må ta turen dit. Jo oftere du må dra til lageret for å hente ting du egentlig ikke hadde tenkt at du benyttet så ofte, jo mer tid bruker du på å reise frem og tilbake til lageret. Selv om et minilager er ganske nærme, så kan det ta en del tid hvis man må hente ting der hele tiden.

Mer om Majoren Flyttebyrå Oslo AS

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi flytter også til andre byer i Norge, f.eks flytting til Kristiansand, flytting til Stavanger, flytting til Bergen og flytting til Trondheim.

Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester til andre byer i Norge. Flytting, flyttevask og minilager er våre mest populære og etterspurte tjenester. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

I samarbeid med OK Minilager tilbyr vi lagringstjenester i hele Oslo og Akershus.

3 tips til effektiv flytting