Her har vi samlet de mest vanlige spørsmålene du møter på når du er på flyttefot.

Spørsmål & svar flytting

De aller fleste av oss synes at flytting til ny bolig kan være både slitsomt og tidkrevende. Enten du velger å gjøre jobben selv ved hjelp av venner og familie eller leier inn et flyttebyrå er det en hel del ting som må på plass. Ofte er det mye som skal ordnes, flyttes og det kan være vanskelig å vite hvor du skal begynne. Vårt beste råd er å lage en plan som du gjerne starter med et par uker i forveien.

Bestem deg for hva du ønsker å gjøre selv og hva skal flyttebyrået ta seg av. Husk at grundige forberedelser både vil spare deg for stress og også bli en rimeligere løsning enn om vi som flyttebyrå skal ta seg av alt.

Spørsmål svar flytting

Skaff deg oversikt

Det er først når du flytter at du får en ordentlig oversikt hva du egentlig har. Nå har du muligheten til å kaste og selge unna ting du aldri bruker. Ved å kvitte deg med ting du ikke har bruk for kan du spare både plass og penger på å ikke ta med deg disse tingene på flyttelasset. På Finn.no kan du legge ut ting gratis eller du kan kanskje gi det bort til en veldedig organisasjon.

Et viktig kriterium for å finne riktig pris på ditt flyttelass er volumberegning i antall kubikkmeter (cbm). Det er imidlertid ikke så enkelt for deg å beregne størrelsen på ditt eget flyttelass. Noen eksempler på estimering av volum:

1 hyllemeter bøker = ca 0.1 cbm (ca 1 kartong)
1 hjørnesalong = ca 2,5 cbm
2 roms leilighet på 40-70 kvm = ca 20-25 cbm

Det finnes også såkalte «volumkalkulator» som man kan bruke for å få en oversikt over kubikkmeter. Disse er ikke alltid til å stole på og man må bruke dette med forsiktighet da de kun tar utgangspunkt i standard størrelser.

Det er en rekke faktorer som er avgjørende for prisen. Det kan være ting som hvor du flytter fra og til, hva du ønsker å flytte, hvor mange flyttekonsulenter du ønsker osv.

En normal internflytting i Oslo utføres som regel basert på timepris med 2 eller 3 flyttekonsulenter og flyttebil på 20m3.

NB! Har du gjenstander/møbler med en vekt over 80 kg pr.enhet skal det informeres om dette på forhånd da det kan medføre ekstra kostnader. Det kan være f.eks piano, vedovner, arkivskap, våpenskap osv.

Primært utføres alle flyttinger internt i Oslo, Akershus og Østfold på timepris. Ved større flyttinger kan vi også gjennomføre en uforpliktende befaring der vi gir fastpris på flyttetjenester. En timepris regnes fra den tiden vi ankommer adressen der oppdraget starter og til oppdraget er slutt på adressen du flytter til. I tillegg kommer det tiden det tar å kjøre til kunde og tilbake når oppdraget er ferdig.

Dersom du har bestilt bortkjøring av avfall må det beregnes tid vi bruker for å kjøre dit og arbeidet man bruker for å sortere på avfalls stasjonen. Dette avtales alltid på forhånd.

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende:

 • Kilometertillegg utenfor Oslo og Akershus kr.4,-
 • Søndagstillegg 50% i timesprisen, (gjelder alle).
 • For bedrifter etter kl.16.00 alle dager 50% i timesprisen, (gjelder ikke for private).
 • 30 min hver vei i kjøretillegg. For flyttinger som ikke er internt i Oslo gjelder egne priser.

Dersom ikke alt får plass i flyttebilen på samme tur kan vi hente resterende samme dag, eller etter avtale med kunde.

Du kan selvsagt avbestille flyttingen. Dette gjøres skriftlig til oss, senest 7 dager før avtalt tid. Dersom avbestillingen ikke er gjort innen avtalt tid må det betales en minstepris på 3 timer av den avtalte prisen eller 30% av avtalt fastpris.

 1. Dersom annet ikke er avtalt må veggfaste og monterte gjenstander demonteres og være klargjort av kunde.
 2. Hvitevarer (vaskemaskin, oppvaskmaskin osv) må kobles fra og tømmes for vann. Har du fremdeles transportsikringen skal denne monteres. Vi tar ikke ansvar for eventuelle maskinelle skader dersom transportsikringen ikke er påmontert.
 3. Eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer skal ikke tas med på flyttebilen. Kunden skal alltid opplyse om disse på forhånd og står ansvarlig  for skader dette måtte forårsake.
 4. Kan ikke dør til dør transport utføres på grunn av hindringer som ikke er inkludert i tilbudet, må kunden selv betale slike omkostninger.
 5. Det tas ikke ansvar for planter, mat og andre temperaturømfintlige varer.
 6. Dypfryser må avtines og tømmes for matvarer.
 7. Tilbudet gjelder inntil det volum som er oppgitt i pristilbudet.
 8. Kunden oppfordres til å tegne egne flytteforsikring gjennom forsikringsselskapet der man har innboforsikringen. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret begrenser seg til 1200,- pr m3 uavhengig av verdi.
 9. Reklamasjon må fremmes skriftlig og senest innen 10 dager etter at flyttingen har funnet sted. Erstatningskrav på skadede gjenstander må dokumenteres. Selskapets ansvar er begrenset, og gjelder ved påvist uaktsomhet
 10. Oppgjør skjer etter endt oppdrag hvis ikke annet er avtalt. Betaling kan gjøres elektronisk med bankkort. Vi sender ikke faktura til privatkunder.
 11. Avbestilling under 7 dager før avtalt tid betales med 50% av avtalt fastpris eller minstepris på 3 timer av avtalt timepris.

Vi elsker husdyr, men vi har dessverre ikke muligheten til å frakte husdyr på våre flyttinger. Dette anbefales vi at du flytter i egen bil eller på egenhånd. Ta gjerne kontakt med oss ved spørsmål om dette.

Trygg elektronisk betaling

Flere flyttebyrå opererer i dag med kun kontantbetaling. I verste fall kan det bety skattetrøbbel for deg som kjøper tjenestene og du kan bli holdt solidarisk ansvarlig for manglende skatte- og avgiftsinnbetaling dersom flyttebyrået ikke betaler sine plikter. All betaling bør skje gjennom bank/ eller elektronisk overføring, og du skal ha elektronisk kvittering som viser at det er beregnet merverdiavgift for det innbetalte beløpet. Klarer ikke flyttebyrået å tilby deg elektronisk betaling bør du helt enkelt styre unna. Ved kontantbetaling mister du også all form for forsikring dersom uhellet skulle oppstå. I 2019 finnes det ingen gode grunner for å kreve kontant betaling.

Glemt å melde flytting? Det kan du gjøre her