Slik kan du søke økonomisk støtte når du flytter

Økonomisk støtte når du flytter

Du kan få tilskudd til dekning av flyttehjelp Nav. Må du flytte for å komme deg i arbeid finnes det støtteordninger som dekker dine flytteutgifter.

I noen tilfeller kan det være mulig å få støtte til flytting. Denne typen støtte kan være tilgjengelig fra NAV hvis man ikke kan få passende jobb der man bor, men må flytte for å få det. Man vil måtte kunne dokumentere dette, men dette er noe NAV vil hjelpe med da man vil ha vært i kontakt med NAV før man kan avklare at denne typen støtte er relevant. Majoren Flyttebyrå Oslo AS utfører flyttinger for lokale NAV-kontor i Oslo og Akershus og kan hjelpe deg i søknadsprosessen.

Hva skal til for at man kan ha rett på støtte til flyttehjelp

Men hva kreves for at man kan søke om økonomisk støtte til flyttehjelp? Støtteordning for flytting gjennom NAV er beregnet for enslige foreldre som trenger å flytte for å få en passende jobb. Ved hjelp av flyttebyrå som har avtale med NAV, så vil man ha mulighet for å motta denne typen støtte. Denne typen ordninger gir også muligheter for familier som ikke har den nødvendige økonomiske situasjonen for å flytte. I mange situasjoner kan det være nødvendig å flytte for å finne en jobb som passer når man ikke kan finne det der man bor.

Økonomisk støtte når du flytter

Hva kan du få?

Tilskuddet kan gis når du har rett til overgangsstønad, eller innen seks måneder etter at overgangsstønaden har falt bort. Tilskuddet kan dekke både reise- og flytteutgifter og vil variere avhengig av flyttemengde, flyttelengde med mer.

Flyttetilskuddet skal dekkes etter rimeligste alternativ. Du må derfor innhente minst to tilbud. Tilskudd til flytting utbetales som et engangsbeløp og er en skattefri ytelse.

Hvordan søke om flyttehjelp

Å søke om støtte til flyttehjelp er en forholdsvis enkel prosess. Man fyller ut søknadsskjema for støtte til flyttehjelp hos NAV, og din NAV-kontakt vil hjelpe deg med den dokumentasjonen som trengs for at søknaden din skal kunne behandles. Når NAV har mottatt det de trenger, så vil din søknad kunne behandles, og du vil motta en bekreftelse så snart den er behandlet. Hvis din søknad blir godkjent, vil du kunne gjennomføre flyttingen og vi vil da avtale fremdriftsplan sammen med deg.

Du kan lese mer om dette på Nav sine nettsider her.

Flyttehjelp
Skal du flytte lokalt eller til en annen landsdel? Med kunnskap og spesialtilpasset utstyr for flytting, gjør vi transporten skånsom for deg og dine eiendeler. Interne flyttinger i Oslo og Akershus utføres etter gjeldende timepriser.

Mer om Majoren Flyttebyrå Oslo AS

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi er et veletablert og populært flyttebyrå med konkurransedyktige priser og fokus på kvalitet gjennom hele flytteprosessen.

Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester til andre byer i Norge. Flytting, flyttevask og minilager er våre mest populære og etterspurte tjenester. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Hos oss kan du betale med bankterminal. Vi aksepterer BankAxept og Visa.

Økonomisk støtte når du flytter