Flyttedag

Fridag til flytting

Rett på flyttedag | Har man krav på dette? Vi får stadig spørsmål om man har krav på flyttedag fra jobben. Mange lurer på om man kan ta seg en fridag med lønn når man flytter. Svaret på om du har krav på dette, altså om arbeidsgiver er pliktig til å gi deg fridag for å flytte, er i utgangspunktet nei.

Men det det finnes tariffavtaler, lokale avtaler mellom ansatt og arbeidsgiver der flyttedag er inkludert og går da under velferdspermisjon. Har man ikke dette kan en be om en fridag eller avspasere dersom man har mulighet til dette. Arbeidsgiver kan også akseptere permisjon uten lønn som du kan benytte til flyttedag.

Det er ingen selvfølge at du har rett på flyttedag med mindre det er inkludert i en avtale lokalt eller tariffavtale.

Usikker på hvilke rettigheter du har?

Er du usikker på om du har rett til en flytte dag kan du ta kontakt med tillitsvalgt i bedriften der du jobber eller direkte med arbeidsgiver for å få svar på dette.

Andre ting som kan gi rett til velferdspermisjon: Legebesøk, dødsfall i nær familie, skolestart for barn, konferansetime i grunnskolen, lesedager før eksamen osv. Les mer om permisjon her.

Flyttedag

I Norge har du ikke automatisk rett til fri fra arbeidet for å flytte, med mindre du har avtalt dette med arbeidsgiveren din. Imidlertid kan du be om fri eller fleksibilitet fra arbeidsgiveren din for å kunne flytte.

Om du har rett på fridag til flytting bestemmes som regel av tariffavtale eller annen avtale i virksomheten. Det vil derfor avhenge om man har krav på velferdspermisjon i slike tilfeller, og om eventuell permisjon skal gis med eller uten lønn.

Hva sier loven om flyttedag med lønn

I henhold til norsk arbeidsrett finnes det ikke en spesifikk lovfestet rett til flyttedag med lønn under arbeidsmiljøloven. Likevel, i enkelte tariffområder kan det være avtalt rettigheter til flyttedag gjennom tariffavtaler. Disse avtalene kan variere mellom forskjellige sektorer og organisasjoner, og det er viktig for arbeidstakere å være oppmerksom på hva som gjelder i deres spesifikke arbeidssituasjon.

For ansatte i kommunal sektor, som reguleres av hovedtariffavtalen i KS-området, finnes det generelle bestemmelser for velferdspermisjon. Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 14, omtaler velferdspermisjon og gir arbeidstakere rett til velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager per kalenderår dersom det foreligger viktige velferdsgrunner.

Denne type permisjon skal dekke situasjoner hvor det anses som nødvendig for arbeidstakeren å ta fri fra jobb på grunn av spesielle personlige forhold som kan betraktes som «viktige velferdsgrunner.» Hva som kvalifiserer som en slik grunn kan variere, og det er derfor viktig å undersøke det lokale reglementet som gjelder for din arbeidsplass.

Lokale avtaler

Siden det er opp til den enkelte kommune eller fylkeskommune å fastsette retningslinjer for hva som regnes som gyldige velferdsgrunner for permisjon, kan det være variasjoner i hva som aksepteres fra sted til sted. I noen tilfeller kan flytting være inkludert som en velferdsgrunn som kan gi rett til permisjon, enten med eller uten lønn.

Er du usikker på om du har rett til flyttedag kan du ta kontakt med tillitsvalgt i bedriften der du jobber eller direkte med arbeidsgiver for å få svar på dette. Dette reguleres ikke av Arbeidsmiljøloven i Norge.

Flyttehjelp Oslo

Har du behov for flyttehjelp kan du ta kontakt med vårt flyttebyrå. Som et anbefalte og ettertraktet flyttebyrå i Oslo er vi totalleverandør av hele flytteprosessen. Vi flytter for private, bedrifter og det offentlige på Østlandet.
 

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi flytter også til andre byer i Norge, f.eks flytting til Kristiansand, flytting til Stavanger, flytting til Bergen og flytting til Trondheim.

Trenger du lagring av møbler samarbeider vi med minilager i Oslo.

Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester til andre byer i Norge. Flytting, flyttevask og minilager er våre mest populære og etterspurte tjenester. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Hos oss kan du betale med bankterminal. Vi aksepterer BankAxept og Visa.