Hvorfor må du melde adresseendring

Hvorfor må du melde adresseendring

Når man flytter er det mange ting man bør utføre. En av disse er å melde adresseendring. En ting er å melde adresseendring til Posten, men enda viktigere er det å melde adresseendring til Folkeregisteret. Grunnen til dette er at offentlige etater alltid skal ha oversikt over hvor du bor. Den Norske Stat har behov for å ha en adresse for deg for beregning av forskjellige offentlige støtteordninger og for blant annet å kunne bekrefte at du er en norsk statsborger i forbindelse med utstedelse av pass og liknende. Mange offentlige etater, banker, mobilselskaper og annet benytter seg av din Folkeregistrerte adresse for å bekrefte hvem du er.

Når du flytter er det flere oppgaver som må gjennomføres

Flytting innebærer ikke kun selve flytteprosessen, men i de fleste tilfeller vil man både måtte utføre en del ting fordi man ønsker det, og man vil også ha en del krav knyttet til flyttingen. En av tingene man er påkrevd å gjøre, er å melde adresseendring. Det betyr ikke at man er påkrevd å melde adresseendring til Posten eller til andre interessenter, men dette er sterkt anbefaltMen man er påkrevd å melde adresseendring til Folkeregisteret. Grunnen til det er at offentlige etater til en hver tid skal vite på hvilken adresse du kan motta offentlige dokumenter. En del private foretak benytter også Folkeregistrert adresse for å bekrefte at det faktisk er du som mottar det som sendes ut fra dem for å unngå svindel. For eksempel gjelder dette mobilselskaper.

Følg lenken for å endre adresse hos Posten

Adresseendring er et viktig krav når man flytter

Når man flytter, så er det ikke mange krav som stilles i forhold til flytteprosessen, men et ufravikelig krav er at man melder adresseendring til Folkeregisteret. Det er mange grunner til dette, og det er derfor viktig at dette utføres så raskt som mulig.

Flyttebyrå Oslo
Skal du flytte lokalt eller til en annen landsdel? Med kunnskap og spesialtilpasset utstyr for flytting, gjør vi transporten skånsom for deg og dine eiendeler. Majoren Flyttebyrå Oslo AS er en offentlig godkjent flyttebedrift gjennom Startbank.

Mer om Majoren Flyttebyrå Oslo AS

Majoren Flyttebyrå Oslo AS tilbyr flyttehjelp for alle i Oslo Kommune. Vi flytter også til andre byer i Norge, f.eks flytting til Kristiansand, flytting til Stavanger, flytting til Bergen og flytting til Trondheim.

Majoren er et rimelig flyttebyrå i Oslo som har spesialisert seg på flytting av private og bedrifter primært i Oslo og omegn, men vi leverer også flyttetjenester til andre byer i Norge. Flytting, flyttevask og minilager er våre mest populære og etterspurte tjenester. Etter 10 år i flyttebransjen har vi lært at kvaliteten på våre tjenester er helt avgjørende for våre kunder. De er i dag vår beste markedsføring.

Hos oss kan du betale med bankterminal. Vi aksepterer BankAxept og Visa.

Hvorfor må du melde adresseendring