Hva koster flyttingen

Hva koster flyttingen

Når du bruker Majoren Flyttebyrå Oslo AS som din flyttepartner garanterer vi en sikker og trygg flytting. Vi er et veletablert flyttebyrå i Oslo med kvalifiserte og erfarne flyttefolk. Vi arbeider på timepris eller fastpris. Primært utføres alle bolig til bolig løsninger internt i Oslo med timepris. Fastpris tilbyr vi ved større oppdrag som estimeres til over 8 arbeidstimer. Vi kommer da på en befaring før vi sender et skriftlig tilbud pr. epost innen 24 timer etter at befaringen er gjort. Den er selvsagt gratis og uforpliktende.

Våre priser på flytting avhenger av hvor du skal flytte fra og til, hvilket volum du ønsker å flytte regnet i kubikkmeter, hvor langt du skal flytte og selvsagt hvilke tjenester du ønsker hjelp med. Vi er totalleverandør av flyttetjenester i Oslo og kan tilby alt fra ned pakking, demontering, bæring og transport. I tillegg tilbyr vi montering på ny adresse, bortkjøring av avfall, mellomlagring og nedvask.

Velg et seriøst flyttebyrå når du flytter

Nordmenn er faktisk stadig på flyttefot. Vi flytter innenfor kommunegrensen, vi bytter kommune og noen bytter fylke. Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) ble det i 2013 gjennomført i underkant av 800 000 flyttinger i Norge. Dette er en økning på ca. 150 000 siden 2003. Av disse flyttet ca. 450 000 innenfor kommunen, mens omlag 250 000 flyttet ut av kommunen. De siste tallene fordeler seg på inn- og utflyttinger av Kongeriket Norge. Flytteaktiviteten i Norge er sterkt økende ettersom befolkningsveksten er positiv. I 2003 flyttet en av åtte nordmenn. I 2013 flyttet en av syv.

Mange ser seg blindt på pris og er opptatt av hva koster flyttingen. Vi anbefaler alltid at man innhenter minst to tilbud fra flyttebyrå. Det er store forskjeller hos de ulike flyttefirmaene, både når det gjelder pris og kvalitet. Den viktigste forskjellen som skiller seriøse flyttebyrå fra de useriøse aktørene er at mange ikke har faste ansatte og heller leier inn folk fra oppdrag til oppdrag. Profesjonelle flyttefolk har lokalkunnskap, kjenner til parkeringsmuligheter og har tilgang til nødvendig utstyr for å utføre en smidig og rask flytting.

Husk:

> Har du husket flyttemelding?

> Adresseendring hos Posten