Det er ikke alltid nødvendig og ved en mindre flytting holder det fint at vi på forhånd går gjennom det dere ønsker og vi utfører jobben som avtalt. Men det er alltid en fordel at bedriften stiller med en representant begge steder for å sikre at godset kommer på rett sted og plasseres der dere selv ønsker. Dette avtales før vi setter i gang.