Kunden oppfordres til å tegne egne flytteforsikring gjennom forsikringsselskapet der man har innboforsikringen. Eventuelt sjekke nåværende innboforsikring og hva denne dekker under flytting. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret begrenser seg til 1200,- pr m3 uavhengig av verdi. Egenandel ved enhver skade er kr 5.000,- (NOK) om det ikke er tegnet egen flytteforsikring.