Ja, det er alltid mulig å gjøre mindre justeringer underveis og frem til flyttedato. Hvis endringer er av større omfang må det vurderes individuelt.