Hos oss betaler du som regel etter endt oppdrag dersom ikke annet er avtalt. Du betaler elektronisk enten med bankoverføring, Vipps eller faktura (bedrift). Vi ønsker ikke kontant betaling og dersom du ønsker å betale kontant skal det informeres om dette skriftlig på forhånd. Dette for våre ansattes sikkerhet og deres trygghet. Sporbar elektronisk betaling er alltid å anbefale. I verste fall kan det bety skattetrøbbel for deg som kjøper tjenestene og du kan bli holdt solidarisk ansvarlig for manglende skatte- og avgiftsinnbetaling dersom flyttebyrået ikke betaler sine plikter. All betaling bør skje gjennom bank/ eller elektronisk overføring, og du skal ha elektronisk kvittering som viser at det er beregnet merverdiavgift for det innbetalte beløpet.