En kontorflytting kan være en omfattende jobb og tidsbruken vil avhenge av flere ulike faktorer. Svaret på dette er at hvor lang tid en kontorflytting tar avhenger av omfanget. Vi kommer på en uforpliktende befaring som i tillegg er helt kostnadsfri og gjør en estimering på forhånd.