Vi kan gjøre en kontorflytting basert på timesats som inkluderer mannskap og flyttebil (er) eller vi kan tilby en fastpris for hele jobben. En fastpris tilbyr vi etter en befaring.