Nei, vi flytter alt fra kontorplasser, lokaler, verksted, lager, hovedkontor, butikker lokaler, arkivflytting, skoler, barnehager, offentlige etater o.l.