Majoren Flyttebyrå Oslo har godsforsikring på alle våre flyttebiler, denne er dessuten utvidet til å også gjelde flyttetransport. Dersom man ønsker en utvidet flytteforsikring kan dette tegnes gjennom oss, eller ved å kontakte et forsikringsselskap. Mange er allerede dekket gjennom eksisterende innboforsikring i sitt eget forsikringsselskap.

Verdien på flyttegodset skal være lik innboforsikringen. Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler (iht “General Conditions for International Furniture Removals”), og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre godseier fullt ut.

Møbler og innbo med en verdi over kr. 20.000 ,- må informeres om på forhånd før flytting.