Løfteteknikker når du skal flytte

Løfteteknikker når du skal flytte

Løfteteknikk Riktig løfteteknikk handler om å gi støtte til ditt naturlige bevegelsesmønster. Å flytte en kroppsdel av gangen der man overfører tyngde fra kroppsdel til kroppsdel forhindrer alvorlige helseplager og skader når du flytter. Majoren Flyttebyrå Oslo AS...