Nyttig informasjon

Her finner du all nødvendig informasjon når du har behov for flyttebyrå Oslo.

Vær nøyaktig med informasjonen du på forhånd gir flyttebyrået og få med deg all nødvendig informasjon som kan påvirke flytteprosessen. Eksempler på dette kan være hvilken etasje du flytter fra og til, om du pakker selv eller ønsker at flyttebyrået skal stå for ned- og eventuell utpakking, adkomst muligheter til og fra adressene, om du har kjeller eller bod og også om du har møbler som er tunge (i dette tilfelle regnes tungt som doble kjøleskap, safer, arkivskap, piano osv).

N

Flytteesker og flyttemateriell

Flyttekartonger er det ofte mange av ved en flytting. Mange velger å skaffe dette selv eller å kjøpe det direkte fra oss. Vi selger også garderobeesker, silkepapir til nedpakking, emballasje m.m. – Gratis leveranse av dette til kunder i Oslo.

Visste du at gode flytteesker minimerer risikoen for skader under lagring og transport?

N

Nedpakking og pakketjenester

For at ditt innbo skal være i beste hender under flytteprosessen er måten man pakker på vesentlig. Riktig nedpakking gjør jobben enklere for oss og det er kostnadsbesparende. Vi kan være behjelpelig med ned- og utpakking.

N

Før flyttebilen ankommer

Merk gjerne de gjenstander som ikke skal være med og som du eventuelt ønsker å flytte selv. Viktige papirer, dokumenter, nøkler og rengjøringsprodukter du skal bruke til flyttevasken bør du sette til side. Informer gjerne naboer på forhånd dersom du har behov for ekstra parkering eller hvis heisen blir mer opptatt enn til vanlig.

N

Når flyttebilen ankommer

På hver flytting har vi alltid en kjøreleder som er ansvarlig for å lede flytteoppdraget. Gå gjennom med våre flyttekonsulenter om hva som skal være med på flyttelasset. Informer om hvordan dere har pakket og om det er noe man bør være ekstra forsiktig med. Hvis det er noe du ønsker å flytte inn i deres nye bolig først bør dette avtales slik at det tas inn til slutt.

Tilskudd ved flytting?

Visste du at du kan få tilskudd ved flytting?