F.A.Q. Om flytting

Her er svar på de mest vanlige spørsmålene når man flytter.

Generelle
Spm.

Hvordan beregner jeg volum?

Et viktig kriterium for å finne riktig pris på ditt flyttelass er volumberegning i antall kubikkmeter (cbm). Det er imidlertid ikke så enkelt for deg å beregne størrelsen på ditt eget flyttelass. Noen eksempler på estimering av volum:

1 hyllemeter bøker = ca 0.1 cbm (ca 1 kartong)
1 hjørnesalong = ca 2,5 cbm
2 roms leilighet på 40-70 kvm = ca 20-25 cbm

Det finnes også såkalte “volumkalkulator” som man kan bruke for å få en oversikt over kubikkmeter. Disse er ikke alltid til å stole på og man må bruke dette med forsiktighet da de kun tar utgangspunkt i standard størrelser.

Jeg har fått timepris. Hvordan beregnes denne?

Primært utføres alle flyttinger internt i Oslo, Akershus og Østfold på timepris. Ved større flyttinger kan vi også gjennomføre en uforpliktende befaring der vi gir fastpris på flyttetjenester. En timepris regnes fra den tiden vi ankommer adressen der oppdraget starter og til oppdraget er slutt på adressen du flytter til. I tillegg kommer det tiden det tar å kjøre til kunde og tilbake når oppdraget er ferdig.

Dersom du har bestilt bortkjøring av avfall må det beregnes tid vi bruker for å kjøre dit og arbeidet man bruker for å sortere på avfalls stasjonen. Dette avtales alltid på forhånd.

Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende:

 • Kilometertillegg utenfor Oslo og Akershus kr.4,-
 • Søndagstillegg 50% i timesprisen, (gjelder alle).
 • For bedrifter etter kl.16.00 alle dager 50% i timesprisen, (gjelder ikke for private).
 • 30 min hver vei i kjøretillegg. For flyttinger som ikke er internt i Oslo gjelder egne priser.
Hva koster det å flytte?

Det er en rekke faktorer som er avgjørende for prisen. Det kan være ting som hvor du flytter fra og til, hva du ønsker å flytte, hvor mange flyttekonsulenter du ønsker osv.

En normal internflytting i Oslo utføres som regel basert på timepris med 2 eller 3 flyttekonsulenter og flyttebil på 20m3.

NB! Har du gjenstander/møbler med en vekt over 80 kg pr.enhet skal det informeres om dette på forhånd da det kan medføre ekstra kostnader. Det kan være f.eks piano, vedovner, arkivskap, våpenskap osv.

Er det mulig å påvirke prisen?

Prisen er avhengig av hvilke tjenester du bestiller og hvor mye du ønsker å gjøre selv og hva du overlater til oss. Uavhengig av dette kan god planlegging, merking av flytteeskene, flytte i arbeidstiden, hverdager osv være viktige faktorer som gjør flyttingen mer effektiv og da også mer prisvennlig for deg. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.

Kan jeg få fastpris?

Ja, om du det er et større oppdrag enn over en arbeidsdag, kontorflytting eller du flytter til et annet fylke, kan vi komme på en uforpliktende befaring og gi deg fastpris. Primært utføres alle andre interne oppdrag i Oslo på timepris.

Ut i fra våre timepriser og vår effektivitet kan vi garantere at vi er blant de rimeligste flyttebyråene på Østlandet.

Forsikring

Hvilken forsikring har dere?

Majoren Flyttebyrå Oslo har godsforsikring på alle våre flyttebiler, denne er dessuten utvidet til å også gjelde flyttetransport. Dersom man ønsker en utvidet flytteforsikring kan dette tegnes gjennom oss, eller ved å kontakte et forsikringsselskap. Mange er allerede dekket gjennom eksisterende innboforsikring i sitt eget forsikringsselskap.

Verdien på flyttegodset skal være lik innboforsikringen. Transportørens ansvar er begrenset av lover og avtaler (iht “General Conditions for International Furniture Removals”), og er ofte ikke tilstrekkelig for å sikre godseier fullt ut.

Møbler og innbo med en verdi over kr. 20.000 ,- må informeres om på forhånd før flytting.

Hvilken forsikring må jeg ha?

Vi anbefaler alle våre kunder å tegne en egen flytteforsikring. Det er den samme som vi, eller hvilket som helst annet flyttebyrå, kan selge til deg. Det er ikke en forsikring som er inkludert hos noen flyttebyrå. Å tegne denne på egenhånd gjennom egen innboforsikring er rimeligere enn å kjøpe den fra flyttebyrået.

Betlingelser

Betingelser flyttetjenester

BETINGELSER FLYTTETJENESTER

 1. Dersom annet ikke er avtalt må veggfaste og monterte gjenstander demonteres og være klargjort av kunde.
 2. Hvitevarer (vaskemaskin, oppvaskmaskin osv) må kobles fra og tømmes for vann. Har du fremdeles transportsikringen skal denne monteres. Vi tar ikke ansvar for eventuelle maskinelle skader dersom transportsikringen ikke er påmontert.
 3. Eksplosiver, illeluktende eller etsende stoffer skal ikke tas med på flyttebilen. Kunden skal alltid opplyse om disse på forhånd og står ansvarlig  for skader dette måtte forårsake.
 4. Det tas ikke ansvar for planter, mat og andre temperaturømfintlige varer.
 5. Dypfryser må avtines og tømmes for matvarer.
 6. Tilbudet gjelder inntil det volum som er oppgitt i pristilbudet.
 7. Kunden oppfordres til å tegne egne flytteforsikring gjennom forsikringsselskapet der man har innboforsikringen. Flyttebyråets forsikringsansvar er begrenset til transportforsikring hvor det juridiske ansvaret begrenser seg til 1200,- pr m3 uavhengig av verdi.
  Møbler og innbo med verdi over kr. 20.000,- må informeres om på forhånd.
 8. Reklamasjon må fremmes skriftlig og senest innen 10 dager etter at flyttingen har funnet sted.
 9. Privatkunder skal alltid betale etter endt oppdrag med bankoverføring eller bankterminal. Faktura sendes bedrifter med 14 dagers betalingsfrist og etter godkjent kredittsjekk.

Betaling

Hvordan betaler jeg?

Hos oss betaler du som regel etter endt oppdrag dersom ikke annet er avtalt. Du betaler elektronisk enten med bankoverføring, Vipps eller faktura (bedrift). Vi godtar primært ikke kontant betaling og dersom du ønsker å betale kontant skal det informeres om dette skriftlig på forhånd.

Flere flyttebyrå opererer i dag med kun kontantbetaling. I verste fall kan det bety skattetrøbbel for deg som kjøper tjenestene og du kan bli holdt solidarisk ansvarlig for manglende skatte- og avgiftsinnbetaling dersom flyttebyrået ikke betaler sine plikter. All betaling bør skje gjennom bank/ eller elektronisk overføring, og du skal ha elektronisk kvittering som viser at det er beregnet merverdiavgift for det innbetalte beløpet. Klarer ikke flyttebyrået å tilby deg elektronisk betaling bør du helt enkelt styre unna. Ved kontantbetaling mister du også all form for forsikring dersom uhellet skulle oppstå. I 2018 finnes det ingen gode grunner for å kreve kontant betaling.

Trenger du fortsatt hjelp eller noen gode råd?

Nøl ikke med å ta kontakt med oss, bruk kontaktskjemaet eller ring oss.

022032051